Týdenní plán 6.-10.3.2017

Český jazyk
– vyjmenovaná slova po M – vyhledávání kořene a slov příbuzných, zapamatování řady vyjmenovaných slov
– procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L
– opakování spojek a dalších probraných slovních druhů )podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 43 – 46, 78
PS – str. nic

Matematika
– algebrogramy – zašifrovaná čísla a počítání s nimi
– počítání v Bilandu – ve dvojkové soustavě
– opakování geometrie (terminologie a rýsování)
– opakování – zaokrouhlování (na desítky, na stovky), počítání se závorkami
– nácvik indického násobení, šipkový zápis při pohybu ve mřížové síti
– písemné odčítání a sčítání s přechodem
– dělení a násobení jednocifernými čísly
– číselná řada 0-1000, sčítání a odčítání v tomto oboru celých desítek a stovek, porovnávání čísel

Matematika II – vybraná cvičení na str. 7 – 12

Člověk a jeho svět
– Doba Karla IV. – prezentace projektů, opakování základních informací z panovníkova života

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
6.-10.3. Sběr papíru na školním parkovišti
10.3. Den knihomolů (celoškolní projekt)
13.-17.3. Jarní prázdniny
4.4. Výlet na Karlštejn (příjezd okolo 14:00 h!!!)
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny
28.4. Čarodějnice (prvostupňový projekt)

Konec školního roku: pátek 30. června 2017
Začátek školního roku 2017/2018: pondělí 4. září 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*