3.C TÝDENNÍ PLÁN 6.3. – 10.3. 2017

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M – úvod
 • vyjmenovaná slova (VS) po L, P, S, Z – procvičování, opakování, hry
 • slovní druhy (1,5,7,8) a jejich určování ve větě, základní skladební dvojice (podmět a přísudek),
 • test z probraného učiva – VS po P, S, Z a slova příbuzná, slovní druhy (1,5,7,8), věta jednoduchá a souvětí, slova souznačná a protikladná a učivo z 2. třídy

Výběr cvičení: PS: str. 32-45, 50-56, PS Hravá VS: str. 19-24, 12-15, 29-31, U: str. 42-53, 37-41.

Čtení

 • pravidelné čtení Deníků třeťáka
 • prezentace čtenářských listů podle rozpisu (středa)
 • podvojný deník – práce s vlastní knihou

Matematika

 • matematická prostředí (krokování, schodiště, cyklostezky, zaokrouhlování)
 • písemné sčítání trojciferných čísel a kontrola výsledku zkouškou
 • pojmy: sčítanec+sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl
 • násobení a dělení – procvičování, přednost . a : před + a –
 • slovní úlohy
 • test z probraného učiva (+/-/./:, indické násobení, písemné +/- a zkouška, obvod/obsah obrazců, děda Lesoň, součtové trojúhelníky, čtvercová mříž, slovní úlohy)

Výběr cvičení: PS: str. 29-31, U: str. 31-35,40, PS Početníček: str. 13-18, 21-23

Člověk a jeho svět

První Přemyslovci (Vratislav a Drahomíra, sv. Václav a Boleslav)

TDÚ: vypracovat čtenářský list ze 4. knížky do 7.4.

Pravidelný DÚ: každodenní psaní Deníku třeťáka

Odkazy na procvičování učiva:  http://www.matika.in/cs/        http://www.gramar.in/cs/                                                           http://skolakov.eu/

Plánované akce:

 • 7.3.  Návštěva České televize (cyklus: Poznáváme zaměstnání rodičů),                 s sebou: Opencard/lítačku, svačina a pití, kartu, klíče.
 • 6.3. – 10.3. Sběr papíru – kontejner přistaven na parkovišti školy
 • 10.3.  Knihomolové (akce ve škole pro 1.-9. třídu)
 • 13.3. – 17.3. Jarní prázdniny
 • 20.3 – 24.3.  Butovický zvoneček – třídní kolo (výběr jedné písně)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*