Týdenní plán 6. – 10. 3. 2017

ČJ – práce s textem, čtení s porozuměním. Párové souhlásky – procvičování učiva. Nácvik psacího písma. Opis, přepis a diktát vět. Změny v přírodě – jaro – vypravování. Komunikace ve dvojici a skupině. Knihomolové – čtenářská dílna.

M – sčítání a odčítání v numeraci do 100, násobení 1 – 6, sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky. Zajímavé úlohy v různých prostředích. Slovní úlohy s postupem a odpovědí. Geometrie – přímky, body, spojování bodů.

ČJS – Vývoj života na Zemi, vyhledávání a třídění důležitých informací, výroba plakátů.

V pátek 10. 3. – Knihomolové – čtenářské dílny dle výběru dětí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*