AJ 2.C.,2.D. (Běh) –pátek 24.3.2017

Dobrý den,

vyvěšuji pro vás znovu, abych připomněla.

Poznámka pro rodiče: Během jarních prázdnin v týdnu 13.-17.3.2017 je škola zavřená. S dětma se tedy uvidíme ve škole v pátek 24.3.2017.

A4 sešity: Vysbírala jsme si A4 nelinkované sešity pouze od těch dětí ve 2.C. a 2.D., které chyběly ve škole v předchozích týdnech, abych mohla v nich zkontrolovat a doplnit sebehodnotící tabulku k Unitu 2. Sešity dětem rozdám po jarních prázdninách.

Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v pátek 24.3.2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 4 “Happy Faces” – ústně, písemně a písničkou si procvičujeme slovíčka (části těla), učíme se popsat co máme s použitím slovesa “mít” (např. I have got brown hair./ ve staženém tvaru slovesa “have got” –I’ve got brown hair.) formou příběhu, skupinové hry a říkankou v učebnici na stránce 27.
  2. Zahrajeme si v roli zvířátek a učíme se popsat části těla u zvířátek. Např. zvířátko kočička říká: I’ve got a long black tail. I’ve got big teeth.
  3. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
  4. Osvojujeme si slovní zásobu k popisu lidí. Například k popisu barvy vlasů: “black hair” –černé vlasy, “blond hair” –blond vlasy, “brown hair” –hnědé vlasy, “red hair” –červené K tomu tvoříme věty. Například věty: “I have got red hair.” –(Já) mám červené vlasy.

Domácí úkol (DÚ)–Homework (2.C., 2.D. na pátek 24.3.2017): V pracovním sešitě (Activity Book) děti mají vypracovat cvičení na stránkách 30 a 32. 

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*