Týdenní plán 3.D na 20. – 24.3.

ČJ – vyjmenovaná a příbuzná slova po p, pravopis v kořeni slova po z, b, l, m; slovní druhy – zájmena

M – písemné sč. a odč. s přechodem, sč. a odč. typu 452 + 36; pamětní nás. a děl., písemné nás. jednocif.č.; slovní úlohy; rýsování kružnic podle zadání; geom. tělesa a tvary – strany, vrcholy, hrany; převody jednotek délky

ČJS – Lidské tělo – svaly

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*