4.A Týdenní plán 20.3. – 24.3.

ČJ
Přímá řeč
Tvary slovesa být v podmiňovacím způsobu
Nevyjádřený podmět, přísudek jmenný se sponou
Pravopisné cvičení – koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova
Přísloví
Čtení: Pověst o Golemovi
Sloh: Vyprávění – zážitky z jarních prázdnin
PS (žlutý) str. 11 – 12, PS (zelený) str. 27/5, 6, str. 28
Uč. str. 90, str.96 – 97

M
Matematická olympiáda Klokan
Dělení deseti, stem, tisícem – ověření znalosti
Indické násobení, pavučiny, převod bilandského zápisu na bilandské číslo (dvojková soustava)
Velká čísla a jejich správný zápis, porovnávání velkých čísel
Převod jednotek délky, hmotnosti a objemu
G: stavba kvádrů a jejich plány, rýsování různých druhů trojúhelníků podle zadání – souhrnné opakování
PS str. 14 – 16
Uč. str. 65 – 67

ČJS
Úterý: Císař Rudolf II.
PL str. 24
Středa: ČR – počasí a podnebí, půda a zemědělství, nerostné bohatství, průmysl (test – uč. str. 29 – 35 + školní sešit z ČJS)
Práce na projektu „Kraje ČR“ je odložena na středu 29.3. z důvodu preventivní dopravní výchovy (vedena externím lektorem).

* 20.3. Matematická olympiáda Klokan – děti mají možnost řešit úlohy podle vlastní volby, výsledky budou uvedeny v bodech a nezahrnují se do klasifikace.

* 22.3. Dopravní výchova – teoretická část, která bude probíhat v naší třídě.

*27.3. 16:00 – 17:00 Deskohraní ve 4.A
Zvu všechny rodiče a děti, co mají chuť si zahrát nějakou společenskou hru (deskovou, karetní apod.), popřípadě řešit hlavolamy. Prosím o přezutí či návleky.

Děkuji Lapihuskovým za další balíčky papírových ručníků, Skleničkovým za šťávu i papírové kapesníky a všem rodičům za pomoc s přípravou materiálu k projektu „Kraje ČR“.

Přeji krásný zbytek jarních prázdnin.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*