Týdenní plán 20.-24.3.2017

Český jazyk
– vyjmenovaná slova po P – seznámení se s novými vyjmenovanými slovy, vyhledávání kořene a slov příbuzných, zapamatování řady vyjmenovaných slov
– procvičování vyjmenovaných slov po Z, B, L, M
– seznámení s částicemi a citoslovci, opakování dalších probraných slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 47 – 48, 79
PS – str. 42 – 43

Matematika
– geometrie – práce s kružítkem, opakování terminologie…
– algebrogramy – zašifrovaná čísla a počítání s nimi
– počítání v Bilandu – ve dvojkové soustavě
– opakování – zaokrouhlování (na desítky, na stovky), počítání se závorkami, indické násobení, šipkový zápis při pohybu ve mřížové síti, písemné odčítání a sčítání s přechodem, dělení a násobení jednocifernými čísly, číselná řada 0-1000, sčítání a odčítání v tomto oboru celých desítek a stovek, porovnávání čísel

Matematika II – vybraná cvičení na str. 10 – 17

Člověk a jeho svět
– Lidské tělo – části a názvy lidského těla, kostra

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
21.3. Cvrček (matematická soutěž)
24.3. Třídní kolo Butovického zvonečku (pěvecká soutěž)
4.4. Výlet na Karlštejn (příjezd okolo 14:00 h!!!)
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny
18. – 21.4. Konzultace
28.4. Čarodějnice (prvostupňový projekt)
31.5. Termín pro odevzdání 3 čtenářských listů za pololetí

Konec školního roku: pátek 30. června 2017
Začátek školního roku 2017/2018: pondělí 4. září 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*