3.C TÝDENNÍ PLÁN 20.3. – 24.3. 2017

Český jazyk

 • vyjmenovaná slova po M – nové učivo
 • vyjmenovaná slova (VS) po L, P, S, Z – procvičování, opakování, hry
 • slovní druhy (1,5,7,8) a určování ve větě
 • diktát – VS po Z,S,P,L a určování slovních druhů

Výběr cvičení: PS: str. 40-45, 32-39, 50-56, str. 67, 74, 77-78 PS Hravá VS: str. 19-24, 12-15, 29-31 U: str. 42-45

  Čtení a sloh

 • čtení Deníků třeťáka – zážitky z jarních prázdnin
 • prezentace čtenářských listů podle rozpisu (středa, pátek)
 • čtení v hodině z knih dětí (korekce a zhodnocení čtení)

Psaní

 • První evropská kniha – kodex – str. 16-17

Matematika

 • matematická prostředí (zaokrouhlování, rodokmen, cyklostezky)
 • písemné odčítání trojciferných čísel a kontrola výsledku zkouškou
 • pojmy: sčítanec+sčítanec=součet, menšenec-menšitel=rozdíl
 • slovní úlohy, násobení a dělení – procvičování
 • 10´ – písemné +/- , násobení a dělení

Výběr cvičení: PS: str. 29-34, 37 U: str. 38-42, PS Početníček: str. 22-23, 30-31

Člověk a jeho svět

První Přemyslovci (sv. Václav a jeho bratr Boleslav)

TDÚ: vypracovat čtenářský list ze 4. knížky do 7.4.

Pravidelný DÚ: každodenní psaní Deníku třeťáka

Plánované akce:

 • 20.3 – 24.3. Butovický zvoneček – třídní kolo (zpěv jedné lidové písně)
 • 28.3.  Dopravní výchova ­­– beseda ve škole
 • 30.3.  Butovický zvoneček – školní kolo 3. tříd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*