Týdenní plán 20. – 24.3. 2017

ČJ – Procvičování probrané látky – spodoba, i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní u / ů / ú, velkých písmen na začátku věty a u jmen, správného znaménka za větou, řazení slov podle abecedy, důraz na pečlivou kontrolu opsané věty; čtenářská dílna, práce s textem a encyklopedií

M – Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 100, násobení v oboru do 60, práce v matematických prostředích, slovní a logické úlohy; matematická soutěž – Klokánek – Cvrček

ČJS – Vývoj země, pravěk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*