Týdenní plán 20. 3. – 24. 3. 2017

ČJ – čtenářská dílna, plynulé čtení s porozuměním, rozbor textu. Procvičování probraného učiva – tvrdé a měkké slabiky, ú/ů, druhy vět. Psaní párových souhlásek uprostřed i na konci slov – opakování. Psaní dě, tě, ně. Zážitky z jarních prázdnin – vypravování. Opis, přepis slov a vět. Čtení textu psacím vázaným písmem.

M – numerace do 100, orientace na číselné ose, porovnávání čísel, sčítání a odčítání do 100, oprava chybných výsledků. Slovní a logické úlohy, úlohy v různých matematických prostředích – autobus, Neposedové, pyramidy, pavučiny, násobilkové obdélníky. Procvičování násobení 1 – 6, doplňování tabulek. Geometrie – přímka, spojování bodů.

ČJS – seznámení s vývojem života na Zemi, vyhledávání informací v textu, práce ve skupinách, prezentace a hodnocení práce ve skupinách.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*