2. A Týdenní plán 27. – 31. 3. 2017

ČJ – slova se skupinami dě, tě, ně. Stále budeme procvičovat psaní znělých a neznělých souhlásek uprostřed a na konci slov, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách. Sloh – přirovnání a jeho použití. Čtení s porozuměním, orientace v textu. Opis a přepis textu, správné psaní věty. Čtení vázaného písma.

M – procvičování sčítání a odčítání do 100 v různých matematických prostředích, nácvik počítání násobilky 2 – 5 zpaměti. Slovní úlohy.

Budeme kupovat Pracovní sešit na matematiku – 3. díl, cena 71 Kč. 

ČJS – Jarní příroda – květiny, ptáci, stromy. Vývoj života na Zemi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*