Týdenní plán 27. – 31.3. 2017

ČJ – Procvičování i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, ě, u / ú / ů, velkých písmen na začátku vět, u jmen a jednoduchých zeměpisných názvů, malých písmen u názvů živočichů a rostlin; nadřazené názvy; řazení slov podle abecedy, práce s textem, přirovnání a jejich význam, práce s textem a encyklopedií, vyhledávání informací, psaní – opis, přepis, diktát

M – Sčítání a odčítání v oboru do 100, násobení v oboru do 70, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, rýsování, spojování bodů, přímky, úsečky

ČJS – Vývoj života na Zemi; proměny přírody – jaro, Velikonoce

TV – venku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*