5.A Týdenní plán 4.9. – 8.9. 2017

Vážení rodiče, milí žáci,
věřím, že jste čas letních prázdnin prožili ve zdraví a těšíte se na nový školní rok stejně jako já.
Abychom první týden zahájili v klidu a bez případných nejasností, naleznete zde několik potřebných informací.

4.9. Výuka od 8:00 do 8:45 hodin
Žáci nepotřebují pro tento den žádnou pomůcku ani přezůvky, přinesou si pouze čipovou kartu a v případě samostatného odchodu domů i lísteček s žádostí o propuštění ze školy bez doprovodu. Ostatní žáci po skončení vyučování počkají na své rodiče ve vestibulu školy. Obědy se vydávají od 11:00 hodin, pokud nebude žák obědvat, je potřeba stravu odhlásit.

5.9. Výuka od 8:00 hodin do 11:15 hodin
Děti si přinesou aktovku. Přezouvají se před třídou až do doby, než obdrží klíček od skříňky. V průběhu dne se budou rozdávat sešity a učebnice, zapisovat rozvrh hodin, vyprávět zážitky z prázdnin, připomínat si školní řád a třídní pravidla). V 11:15 hodin odvedu děti do vestibulu školy, odkud odejdou do jídelny nebo domů. Prosím, aby i v tento den měly lísteček pro samostatný odchod (po jeho zapsání do tabulky v ŽK nebude potřeba už lístky nosit).

Od 6.9. Probíhá výuka podle rozvrhu hodin, který budou mít žáci v žákovské knížce.

Děti si během týdne přinesou do školy cvičební úbor, výtvarné potřeby, portfolio a další pomůcky z minulého roku, s kterými budeme pracovat i v 5. ročníku (většina žáků si je nechala u mě ve škole).

Přihlášky do kroužků je potřeba odevzdat co nejdříve.

Od 4.9. sběr starého papíru – kontejner je už přistaven na parkovišti školy.

Do konce týdne bude stanovena cena za všechny pracovní a klasické papírové sešity + pomůcky (žáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě, budou mít tuto částku poníženou o 300 Kč z důvodu přeplatku ŠVP).

19.9. Třídní schůzka od 17:00 hodin – účast nutná (podpis školního řádu, výběr třídního fondu, způsob práce i hodnocení v 5. ročníku a další)

Přeji, aby poslední společně strávený školní rok byl pro všechny co nejúspěšnější a těším se v pondělí na viděnou.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*