Kroužky 2017/18 nabízené jinými subjekty

Jaz. školy: angličtina English Link, Caledonian School a Bohemian Bilinguals – sledujte nástěnky, jakmile budeme mít informace, zveřejníme je.

Lingua Nova
Kurzy angličtiny pro děti 1. a 2. tříd
Pondělí a středa
Časy 1. tříd jsou předběžně 12,45-13,30 a 13,40-14,25 a 2. třídy 14,35-15,20
Přihlášky: www.linguanova.cz nebo tel. 241 76 34 26 , stáhněte si Lingua Nova Informace o kurzech
Informace: tel.  608 903 009
Seznam přijatých dětí bude viset na nástěnce do 18.9. 2017
Zahajujeme mezi 20.-30.9. 2017

Kroužek angličtiny s rodilým mluvčím (viz plakátky na nástěnce)
1.třídy Stř 12:30-13:30
2.třídy Stř 13:30 – 14:30
Cena: 1420,- Kč / pololetí
Přihlášky: www.rytmik-krouzky.cz do 21.9. 2017
tel. informace 732 550 460

Baltík – kroužek programování
Zajišťuje občanské sdružení TIB http://tib.cz
Středa: 13,15 – 14,15 začátečníci a 14,15 – 15,15 pokročilí , knihovna
Baltík je multimediální programovací a kreslící nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení, tvořivost, učí základy algoritmizace a programování.
Lektor Jiří Zemko
Cena: 990,- Kč
Přihlášky a informace: http://tib.cz/krouzky/baltik
Den otevřených dveří Megabajty – 13.9. 2017 od 14 do 18:00 hod ve FZŠ Trávníčkova – přijďte si vyzkoušet Baltíka.

Jóga pro žáky 1.stupně
Čtv 13:30 – 14:30
Cena: 1120,- Kč/ pololetí
Přihlášky: www.rytmik-krouzky.cz do 21.9. 2017
tel. informace 732 550 460

Vaření pro žáky 1. stupně
Čtvrtek 14:30-15:30
Cena: 1420,- Kč/ pololetí + 200,- Kč suroviny
Přihlášky: www.rytmik-krouzky.cz do 21.9. 2017
tel. informace 732 550 460

Kutil Junior – KROUŽEK  ŘEMESEL A  KUTILSTVÍ  přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
ČTVRTEK 13:30-14:30 hod

Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti, soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Mezi naše projekty patří mimo jiné: věšák, námořnická polička, nástěnné hodiny, lis na rostliny, truhlík na bylinky, taška z trička, košík na chléb, stojánek na tužky….
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR J
Cena: 1890,- / pololetí (včetně veškerého nářadí a materiálu)
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
Fotografie výrobků a práce v hodinách též na www.facebook.com/kutiljunior

KERAMIKA – pí Borovská a Kšíkalová
Nabízíme tyto termíny:
Pon 13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Stř 13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Čtv 13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Začínáme v pondělí 2. října
Cena: 2200,- (2.10. 2017 – 31.1. 2018)
Přihlášky telefonicky nebo mailem
Platit je možno hotově na 1.hodině nebo převodem na účet (do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte)
Pondělí a čtvrtek Jarmila Kšíkalová, tel. 608437782, j.ksikalova@seznam.cz, č.účtu: 2700662629/2010, k.s.0308
Středa Barbora Borovská tel 721860813, borba@seznam.cz,tel.721860813, č. účtu: 2501051059/2010

Šachový kroužek
Středa 13:25-14:10 3.-5. roč, středa 14:20-15:05 1.+2. roč,
První hodina šachového kroužku proběhne ve středu 4.10. 2017, ukázková hodina 27.9. 2017
Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti emailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.
Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.
Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro pí.vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.
Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2100522526/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.
Přihlášky: jméno, příjmení , třída a škola na email info@sachovykrouzek.cz (nejméně 7 dní předem
Další info: www.sachovykrouzek.cz

Věda nás baví
Středa 1.skupina 13:30-14:30, 2. skupina 14:30-15:30 od 4.10. 2017
Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás.
Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod.
To vše s důrazem na využití nabytých znalostí v praktickém životě.
Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.
Přihlášky a další info na www.vedanasbavi.cz , info@vedanasbavi.cz

Bricks for Kidz – kroužek s kostkami LEGO pro děti z 1.-3. třídy.
Stř 13:30-14:20. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na tématické okruhy (vesmír. vynálezy…). Učíme se, stavíme a hrajeme si s LEGEM.
Cena: 1600,- /16 lekcí za pololetí (cena zahrnuje veškerý materiál), začínáme v říjnu.
Přihlášky: www.bricks4kidz.cz/prague , mleschova@bricksforkidz.com, 502 382 114

Všeobecná sportovní příprava dětí Téčko tréninky vedeny ve 2 kategoriích :
Malé Téčko (děti 5 – 7 let) trénink ve čtvrtek 15:00 – 16:00 hod
Velké Téčko (děti 8 – 11 let) trénink ve čtvrtek 16:00 – 17:30 hod

www.te7.cz
Kontakt : Tomáš Egyházi, tomas.egyhazi@te7.cz, tel. : 608 30 60 38

HH Basket Praha – jeden s nejúspěšnějších pražských i českých klubů
Přípravka pro děvčata ročník 2010 – 2007
Úterý 14:30 – 15:45
Zahajujeme 19.9. 2017
On-line přihlášku najdete na www.hbbasket.cz, tel: 736673909

TAEKWONDO WTF Praha pro všechny ročníky
Tréninky jsou v tělocvičně v úterý + čtvrtek 16:30 -18:30 hod
Nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma. Začínáme 5.9. 2017
Cena: od 1 300 Kč za pololetí!
Další informace www.taekwondo-praha.cz

Kurz in-line bruslení pro děti 1.stupně
jsmeinline.cz
Podzimní kurz: Úterý 15:00-16:00 hod (lektor si děti z družiny vyzvedne o 15 min dříve). První lekce: 19.9. 2017
Cena: 840 Kč za 6 lekcí
info@jsmeinline.cz, +420731239237, víc informací a registrace do kurzu na www.jsmeinline.cz

Taneční škola paní Langerové ukázková hodina a nábor v tělocvičně (sledujte nástěnku a web)
Latinsko – americké a standardní tance v solo formě tak, abychom každý vnímali svou vlastní rovnováhu. Tance, které se učíme: brazilská samba, kubánská cha cha, americký jive, kubánská rumba (pokročilí), španělské paso doble, anglický waltz, argentinské tango, vídeňský valčík, anglický quickstep, americký slowfox (pokročilí) i český národní tanec polka.
Kontakt: http://www.ivalangerova.cz/praha-5/fzs-otokara-chlupa,
725 725 073, organizace@ivalangerova.cz

 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.