Kroužky 2017/18 organizované školou

UMĚLECKÉ KROUŽKY
Dovedné ruce Dana Baziková 1.-5. třída  OBSAZENO od 6.9. 15h
Sudá středa 13:30 – 15:00 hod, 4.D
Kroužek je určen pro děti z 1.-5. tříd a případně pro šikovné prvňáky do počtu max. 20 žáků. Vyrábíme leccos z různých materiálů : látek, vlny, lepenky, barevných papírů, dřívek, bužírek, provázků, sádry apod. Žáci se naučí jednoduché stehy, lepit stříhat, vyměřovat i některé atraktivní techniky. Po každém kroužku si žáci hotový výrobek odnesou hned domů.
Na 1. hodině se vybírá 50,- Kč na materiál (neplaťte prosím na konto školy)

Výtvarné čarování Šárka Brožová 1.- 3. třída
Lichá středa 13:30 – 15:00 hod, 3.D
Cena za kroužek + materiál
Kroužek bude zaměřen na rozvoj dětské tvořivosti a fantazie. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami a způsoby práce.

Základy ručních prací pí uč. Hromádková 1. – 5. třída
Stř 13:30-14:15 hod, 3.A
Kroužek zejména pro děvčata. Seznámí se se základy háčkování (řetízek, krátké sloupky, dlouhé sloupky), pletení (hladce, obrace), vyšívání (přední steh, zadní steh, kroužkový steh, křížkový steh, vyšívání podle jednoduchého vzoru) a základy šití na šicím stroji.

Textilní tvorba (ruční šití a šití na stroji) pí uč Mariašová 4.-9. roč
Čtvrtek 14:00-15:00, 7.A
Různé textilní techniky, jak z oblasti ručního šití, tak i šití na stroji. Zájemci by se naučili základy patchworku a quiltování a pokud by byl zájem, ušili bychom si i nějaký malý módní doplněk nebo jednoduchý, ale zajímavý kousek oblečení.

Dětský pěvecký sbor Sovičky pí uč Trejbalová a Matzenaueová, 1.-3. třída
Čt 13,30 – 14,15 hod, hudebna
Přípravné oddělení DPS – V přípravce pracují již děti předškolního věku a děti 1.- 3. tříd. Zde se naučí základním pěveckým dovednostem. Seznámí se s hlasem a hlasovou výchovou. Zdokonaluje se rytmické cítění pomocí rytmických her a Orffových hudebních nástrojů, na které děti vytvářejí doprovody ke svým písničkám. Děti zde hrají hudebně pohybové hry a snaží se pohybem doprovázet i písně. Pracuje se převážně s jednohlasými písněmi, případně lehkými kánony.

Dětský pěvecký sbor Kulíšci pí uč Trejbalová, 2.-5.tř
Čt 14,15 – 15,30 hudebna
Toto oddělení navštěvují děti 2. – 5. tříd.
Zde již zpěváčci využívají znalosti buď z hudební výchovy, nebo z přípravného oddělení. Pracují s Orffovým instrumentářem a vytvářejí doprovody k písním. Děti se již doprovázejí i na vlastní hudební nástroje, na které hrají buď v hudebních školách nebo v našich flétnových odděleních.
Pracují s jednohlasými písněmi nebo jednoduchými dvojhlasy současné tvorby pro děti, úpravami lidových písní, a pokoušíme se i o „starou muziku“. Děti se již učí poslouchat složitější harmonii za pomoci dalších hudebních nástrojů.

Dětský pěvecký sbor Noctuella – pí uč Trejbalová
Po 15,00 – 16,15 hudebna
Zde pracují děti 4. – 9. tříd a využívají poznatků ze svého působení v DPS Kulíšci. Děti zpívají různý repertoár – písně různých národů, spirituály anglické i africké, latinské teze, klasický sborový repertoár i současnou tvorbu pro dětské sbory ve vícehlasé úpravě. I nadále využívají svých vlastních doprovodů na různé hudební nástroje (saxofon, klarinet, kontrabas, flétny a jiné).

Flétnová oddělení – pí uč Trejbalová, hudebna
Po 12,30 – 13,15 začátečníci, kteří ještě nikdy nehráli
Po 13,30 – 14,15 mírně pokročilí
Po 14,15 – 15,00 pokročilí
Čt 12,30 – 13,15 mírně pokročilí prvňáčci, kteří hráli v MŠ

V těchto odděleních se děti učí a zdokonalují ve hře na zobcové flétny podle svých schopností. Každé oddělení tvoří flétnový soubor, který vystupuje na různých koncertech. Vyspělejší oddělení využívají různé druhy fléten – sopraninové, sopránové, altové, tenorové a basové. Děti budou po přehrávce rozděleny do skupin podle úrovně schopností.

„TANEČKY“ Alice Laksarová, členka asociace tanečních mistrů ČR (ATM ČR atmcr.cz)
ali.la@seznam.cz, tel. 602 238 258
PÁTEK
ve 14:45 hod 1. a 2. třída – začátečníci
v 15:30 hod od 3.třídy – pokročilí
První vyučovací hodina začíná: 6.10. 2017
Zájmový kroužek „TANEČKY“ – kroužek má dlouholetou tradici. Vznikl v říjnu 2005 pod agenturou „GLANS“, pokračoval dál i pod novým vedením školy v r. 2009 a je na škole do dnes.
Učím zde děti držení těla, vnímání rytmu, poslechu hudby a hlavně základům moderního tance a klasického baletu.
Probíráme tance, jako jsou: Ptáček, Letkis, Macarena, Autostop, Polka, atd.
Další části hodiny jsou choreografie, které pro děti vymýšlím na pomalé i rychlé, známé či neznámé skladby.
Kroužek je odrazovým můstkem pro další výběr specializovaného stylu tance. Délka kroužku je 15 vyuč. hodin za půl roku, zápisné činí 1000 Kč.
Závěrečná hodina, na které děti předvedou, co se naučili, je veřejná.

Dramatický kroužek pí uč Nedvědová, divadelní sál
pro 4.A Pondělí 13:30-15 hod
Náplní kroužku bude práce s hlasem, pohybová výchova, herecká improvizace, ale i sociální rozvoj, kdy se děti díky scénkám dostanou do životních situací, které se budou učit řešit. Výstupem bude tradiční divadelní představení.

Dramatická výchova
, pí uč.Stolařová a J.Černý (divadlo Na zábradlí), divadelní sál
Čtv 15:30-17:00 3.-9. roč
Čtv 17:00-18:30 5.-9. ročník
Jsme dramatický soubor, který vychází z bývalého souboru ZUŠ v Modřanech, kterou jsme žel museli opustit. Nyní na novém místě chceme navázat na to, co bylo dobré. Na naučení všech základních hereckých dovedností jako je dobrá mluva, pohyb po jevišti, celkový herecký projev, zpěv, ale taky na rozvoj osobnosti, sebepoznání, spolupráci, zodpovědnost. Základ práce se odehrává v hodinách. Výstup z této práce může být divadelní představení. Hrát budeme buď přímo v Butovicích nebo v Divadle Na zábradlí. Každé léto máme týdenní divadelní soustředění.
Chcete-li se dozvědět, co Vás čeká, navštivte http://dramatak.edvard.cz

CIZÍ JAZYKY
Hrajeme si francouzsky pí uč Doležalová 2.- 4. třída
Pondělí 13.30 – 14.15 hod, učebna 5.B
Kroužek francouzského jazyka pro menší děti nabízí seznámení s tímto krásným světovým jazykem formou her, písniček, říkadel. Bude se snažit podpořit dětskou chuť poznat další řeč a možná do budoucna ji začít „vážně“ studovat.

Francouzština nultý ročník pí uč Doležalová, 5.- 6. třída
Základy francouzštiny.
Pondělí 14.30 – 15.15 hod, učebna 5.B

Němčina hrou p. uč Vinš, 7.-9. roč (ne úplní začátečníci)
Úterý 14:00 – 14:45 hod, učebna Aj Klou (2.patro M)
Hravé procvičování a prohlubování základních znalostí, jednoduchá konverzace a dramatizace.

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Pohybové hry
Po 13:30-14:15 hod, tělocvičnap. uč Petr, 1.-3.třída
Čtv 14:00-15:00, tělocvična, pí uč.Sachová
Cílem pohybových her je, aby se děti co nejvíce pohybovaly. Seznámí se s nejrůznějšími aktivitami podporujícími všeobecný pohybový rozvoj (pohybové hry, míčové hry,základy gymnastiky, atletiky…).  V případě příznivého počasí se pohybové hry odehrávají venku.

Florbal I. a II. p uč Petr 1.-6. roč
Pondělí 14:15 – 16:15 hod
Čtvrtek 14:00-16:00 (vždy 2 hodinovky za sebou). Je možnost chodit buď na dvouhodinovku za cenu 1500,- nebo některou ze dvou hodin za 800,- Kč za pololetí.

OSTATNÍ KROUŽKY
Hry a hlavolamy pí uč Bezoušková 1.-5. roč
Čtvrtek 13:30-14:15, učebna 5.A
Cena 650,-/ pololetí + 50,- na amortizaci v hotovosti
Děti mají možnost se seznámit s velkým množstvím deskových a karetních společenských her, ˇpotrápit“ se s klasickými zápalkovými hlavolamy, ale řešit i různé moderní – Hanojská věž, Safari, magický trojúhelník, tangram apod. Nemalou výhodou je početnější kolektiv dětí, takže není problém najít partnera pro společnou hru. Dvakrát ročně se děti v rámci kroužku zúčastní miniturnaje (vánoční, na závěr roku) a společně s rodiči mohou vyzkoušet jarní deskohraní. K základní ceně kurzu budeme vybírat 50,- Kč na pololetí na amortizaci her, tentokrát je ale prosím přineste na první hodiny v hotovosti.

3 thoughts on “Kroužky 2017/18 organizované školou

  1. Dobrý den,
    dotaz směřuji na paní učitelku Trejbalovou. Ráda bych syna Šimona, 2.C přihlásila na výuku hry na zobcovou flétnu v pondělí od 12:30. Synovi vyučování končí ve 12:35. Lze přesto syna přihlásit s tím, že by do hodiny přicházel o něco později?
    Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Zuzka Šlemrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*