2.D Týdenní plán od 11.9. do 15.9.

Český jazyk: Pokračujeme ve čtení referátů o knížkách, dokončíme povídání o prázdninách. Psaní: písanka 3-5. Mluvnice a pravopis: Opakování vět (začátek, konec, počet slov, tvoření vět), slov (slabiky, písmena). Vlastní jména. PS s. 5-7.

Matematika: Opakování sčítání a odčítání do 20. Dokončíme cyklotrasy s.7. Opakování: autobusy, pyramidy, pavučiny, stavby z krychlí. PS s. 8-9.

Člověk a jeho svět: Opakování: třídní pravidla, bezpečnost cestou do školy, adresa bydliště, kalendář. PS s. 3-5.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*