5.A Týdenní plán 18.9. – 22.9.

ČJ
Opakování učiva nižších ročníků
Mluvnické kategorie podstatných jmen a pravopis koncovek podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, podmět a přísudek ve větě
Vyjmenovaná slova – ověřování znalosti
Čtení: Křižíkova fontána
Sloh: Přímá řeč
PS str. 7 – 10
Uč. str. 10 – 16

M
Opakování učiva nižších ročníků
Krokování, děda Lesoň, zlomky, slovní úlohy
Násobení a dělení v oboru malé násobilky – ověřování znalosti
G: kolmice a rovnoběžky, konstrukce různých druhů trojúhelníků, obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti
PS str. 7 – 10
Uč. str. 7 – 16

ČJS
Opakování učiva nižších ročníků
Dějiny: Karel IV. – Josef II. ověřování znalosti (učebnice str. 6 – 22)
Zeměpis: ČR – povrch, podnebí, zemědělství, vodstvo
PS str. 28 – 29

* 19.9. od 17:00 hodin se koná třídní schůzka.

* V případě příznivého počasí se uskuteční ve čtvrtek 21.9. od 10:00 hodin podzimní běh 5. tříd. Prosím o vhodné oblečení.

* 18. 9. končí termín pro obalení sešitů i učebnic a přinesení veškerých chybějících pomůcek (výtvarná výchova, portfolio, rýsovací potřeby, slovníček pro význam slov, popisovací desky).

* Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení pracovních i klasických sešitů pro 5. ročník, Bírovým, Brousilovým, Filipkovým, Kločurkovým, Lukešovým, Tomkovým i paní Vackové za hygienické pomůcky za nad rámec stanoveného množství (1 balíček kapesníků na 1. pololetí) a paní Částkové za papíry do tiskárny.

Přeji všem klidnou neděli.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*