AJ 3.C.,3.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 3.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro třeťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Opakujeme si probrané učivo z Unitu 1 (čtením, psaním, poslechem, ústně, hrou, písničkou, interaktivními aktivitami) a slovíčka –konverzační otázky a odpovědi, představování a loučení, stažené a nestažené tvary (např.         I’m = I am), čísla 0-12, Who’s this?
  2. Znovu se podíváme na slovíčka k Unitu 1 –viz pracovní sešit str. 101.
  3. Procvičujeme si rozšířenou slovní zásobu (čísla do 20, více druhů pozdravů, dny v týdnu).
  4. Řekneme si o projektu „Who is this?“
  5. Věnujeme se rozhovoru se spolužákem/žačkou –představení se a kladení otázek spolužákovi při seznamování.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*