AJ 4.A.,4.B. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 4.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro čtvrťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

  1. Pokračujeme v Unitu 1 „Welcome back!“.
  2. Procvičujeme si rozhovor se spolužákem –představení se a vyhláskování svého jména a příjmení.
  3. Připomeneme si anglickou abecedu –výslovnost jednotlivých písmen a hláskování slov formou hry, ústně a písemně dle diktátu.
  4. Opakujeme si novou slovní zásobu k Unitu 1 (viz pracovní sešit str.95), jednotné/ množné číslo u podstatných jmen a rozlišujeme slovní vazby „What’s this? This is …, What are these? These are…“
  5. Učíme se další nové pokyny v angličtině používané učitelem ve třídě.
  6. 4.A.: Ještě navíc si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh „Where’s Flossy?“ a vypracujeme si některá s učivem souvisejicí cvičení v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*