Týdenní plán 4.D na 18. – 22.9.

ČJ – opakování učiva – dělení slov na slabiky, pravopis ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, řazení podle abecedy

M – procvič.nás. 6 – 9; orientace na č. ose, porovnávání č., zaokrouhlování na des., stovky, slovní úlohy, pamětní sč. a odč. do 1 000, písemné sč. a odč. bez přechodu přes základ; G – přímka, polopřímka, úsečka, měření úseček, převody jednotek délky, zaokrouhlování délky, kruh, kružnice

ČJS – po – vycházka po stopách Karla IV.

st – Václav IV. – porovnání se svým otcem; zadání referátů o živočiších

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*