5.B – doplněné informace ze třídní schůzky 19.9.2017

.Vážení rodiče, protože jsme na třídní schůzce nestačily probrat všechny důležité informace, prosím, věnujte pozornost této zprávě.

 1. Platby – 300,- na radu rodičů je možné zaplatit za jedno dítě, ale můžete zaplatit za všechny, které máte na naší škole – peníze jsou určeny zase jen jim. Prosím, poplatek zapište do ŽK/str. 37/.
 2. V radě rodičů nadále zasedne paní Totová /pokud s tím souhlasí – na schůzce byl přítomen manžel/.
 3. Na elektronické žákovské knížce najdete známky, plány, suplování a další. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete na EŽK dostat, prosím, napište mi, nebo se obraťte na pana Helikara /děti ho mají na ICT/.
 4. V papírové ŽK najdete důležité informace o akcích, TS, pište tam omluvy…
 5. Děti mají být omluveny do 48 hodin, ale byla bych moc ráda, kdybyste mi poslali SMS nebo mail v případě jejich nepřítomnosti.
 6. Domácí úkoly si děti zapisují do úkolníčků, popřípadě mohou ofotit /popř. oboje/.
 7. Tento týden se učíme jen do středy – čtvrtek – státní svátek, pátek – ředitelské volno/.
 8. V pondělí 25.9. jdeme na procházku do Prahy v rámci projektu Poznáváme ČR – památky Prahy, děti pracují ve skupinách a po památkách nás provádějí. Děkuji ochotným maminkám za doprovod.
 9. Pokud chcete dítě uvolnit déle než 2 dny, je nutné podat na paní ředitelku žádost o uvolnění, také když chcete dítě uvolnit během dne, je nutné vyplnit formulář – oba jsou ke stažení na webu školy.
 10. Kroužky – všechny informace jsou na webu školy.
 11. Zapomenutí klíčků nebo pozdní příchod je zaznamenáno v recepci školy. Za opakované zapomínání či pozdní příchody může být dítěti uděleno kázeňské opatření. Za nový klíček se vybírá 100,- Kč.
 12. Školní řád: doplňuje se o ustanovení dané školským zákonem: Odst. 3 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl /tj. nově vzniká škole ohlašovací povinnost takového chování/.
 13. Školní klub a knihovna – pravidla a otevírací doba – vše uvedeno na webu školy.
 14. Tematický týden proběhne ve dnech 16. – 20.10. 2017.
 15. Kavárna pro rodiče „Svět se mění, stíháme?“ – skrytá zákoutí sociálních sítí aneb co by /nejen/ děti měly vědět – 14.11. 2017 v 17 hodin.
 16. Fotografování jednotlivců  2. – 9. třídy 1.12.2017 /obj.lístky dostanete/.
 17. Oslava 25. výročí založení školy – 14. – 15.6. 2018.
 18. Lítačka – nabídka byla rozdána na TS. Kdo nedostal, ráda dám dodatečně.
 19. Pracovní sešity byly zaplaceny téměř od všech – předáno paní Mrňové, děti už mají většinu z nich k dispozici. Stav financí třídy i osobní konta dětí budou sledovat naši ministři financí. Ostatní ministerstva fungují bez problémů.
 20. Zájezdy a školy v příroděhory 5.B – zájem zatím 17 dětí ano, 3 neví, 1 nejede, 4 nevyplněno. Prosím o dodatečnou informaci.
 21. Jazykový zájezd – škola v přírodě – do Švýcarska – /spolu s  9. C – také švp a třídou paní uč. Hany Pevné, doplněné žáky, kteří se učí němčinu nebo francouzštinu/ – z naší třídy zatím potvrzený zájem či uvažování o něm: 10 dětí, zatím dost rodičů neoznačilo žádnou možnost. Prosím, dejte mi vědět.
 22. Můžete se také přihlásit do zájezdu, který pořádá paní učitelka Kohoutová  do rumunského Banátu. Informace přímo u ní.

Jsem moc ráda, že jste dočetli až do konce, protože chci poděkovat rodičům, kteří posílají pomůcky pro děti /papíry, obaly../ a maminkám /možná i tatínkům/, které /kteří/ napekly /i/ na třídní schůzku a nebyli dostatečně oceněni, tak to napravuji alespoň touto formou. Jsem ráda, že vám chutnala káva, kterou opět uvařím na schůzku s paní Chvojkovou, paní ředitelkou a paní zástupkyní. Termín schůzky vám včas oznámím.

Vlaďka Strculová Procházková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*