5.A Týdenní plán 25.9. – 27.9.

Vážení rodiče, milí žáci,
po čas mé nemoci probíhá ve třídě suplování. Paní učitelky s dětmi opakují učivo předešlých ročníků, aby žáci byli připraveni v prvním říjnovém týdnu psát vstupní písemné práce z ČJ, M a ČJS. Pokud děti v minulém týdnu uhradily pracovní sešity, popřípadě přinesly do školy některé věci, převezmu si vše od vyučujících hned po mém návratu. Děkuji za spolupráci.

Plán učiva:

ČJ
Opakování učiva nižších ročníků
Koncovky tvarů sloves v přítomném a budoucím čase, koncovky příčestí minulého, slovesa v neurčitém tvaru (infinitiv), korektura chybně napsaného textu, správné pořadí větných celků v textu, základní skladební dvojice, jiný tvar slova x slova příbuzná
Čtení: František Křižík – uč. str. 18
Sloh: Letní čas – str. 22/1 (vyprávění)
PS str. 11 – 13
Uč. str. 17 – 20

M
Opakování učiva nižších ročníků
Platba za nákup různými druhy bankovek, součtové trojúhelníky, příklady se závorkami a předností násobení a dělení před sčítáním i odčítáním
G: rýsování čtverce, stavby z krychlí a plán stavby, síť krychle a kvádru
PS str.10 – 12
Uč. str.14 – 17

ČJS
Dějiny: Manufaktury a první stroje, čeští vynálezci
Uč. str. 22 – 23
Dějiny udatného národa českého – sledování seriálu

Zeměpis: opakování učiva o ČR – podnebí a zemědělství, nerostné bohatství
PS str. 30 – 31

*28.9. státní svátek

*29.9. ředitelské volno

*3.10. Třídní schůzka od 17:00 hodin

Přeji všem krásné poslední zářijové dny.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*