4.C TÝDENNÍ PLÁN 25.9. – 27.9.2017

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva 3.r (VS, slovní druhy, M/T souhlásky, vlastní jména, spodoba)

– diktát z učiva 3. třídy

PS: str. 8-10, PS VS: str. 55-57; U: str. 6-9

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka (zápis za všední dny a za víkend)

– pravidelné ranní čtení a čtení v hodině s hodnocením

MATEMATIKA

– opakování učiva z 3.r.(písemné +/-/./,násobení a dělení, dělení se zbytkem)

– matematické pojmy pro +/- (sčítanec+sčítanec=součet//menšenec–menšitel=rozdíl)

– opakování geometrie (bod, přímka, úsečka, kružnice), měření výšky dětí

– desetiminutovka z učiva z 3. třídy

PS: str. 6-8; Početníček 4.r.: str. 4, 7-8; U: str. 8-9

ČJS

ČR: základní informace (sousední státy, obyvatelstvo, národnostní menšiny)

ICT – WORD (práce ve dvojicích):

– druh a velikost písma, typy písma (tučné, kurzíva, podtržené), barva písma

– klávesové zkratky: CRTL C, CTRL V

– napsat základní informace o sobě (jméno, příjmení, datum narození, adresa)

PRAVIDELNÉ PSANÍ DENÍKU ČTVRŤÁKA

Kritéria: min. 10 rozvitých vět za všední dny (po-čt nebo po-pá) a  min. 10 rozvitých vět za víkend (pá-ne nebo so-ne)

PLÁNOVANÉ AKCE

29. 9. – ředitelské volno

16.10. – 20.10. Tematický týden (téma bude upřesněno)

14.11. – div. představení „Jak jsem se ztratil“, divadlo v Dlouhé, cena:120 Kč/dítě

1.12.  – Fotografování jednotlivců

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*