5.A Týdenní plán 2.10. – 6.10.

ČJ
Vstupní písemná práce – korektura textu, vyjmenovaná a příbuzná slova, slova souznačná (synonyma), slovní druhy, stavba slova (kořen slova, předpona a příponová část), mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor), pravopis koncovek podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob), základní skladební dvojice, koncovky tvarů sloves příčestí minulého
Nové učivo: základ věty
Čtení: čtenářská dílna – gradování děje v příběhu
Sloh: Letní čas str. 22/1 (vyprávění) – zůstává z minulého týdne, nesplněno při suplování
PS str. 12 – 13
Uč. str. 22 – 24

M
Vstupní písemná práce – příklady se závorkami i předností násobení a dělení před sčítáním a odčítáním, zaokrouhlování na stovky, pojmy: součet, součin, rozdíl, podíl, písemné dělení jednociferným dělitelem včetně zkoušky, matematická prostředí: děda Lesoň, šipkové grafy, pavučiny a sčítací trojúhelníky, řády čísel, slovní úlohy
Nové učivo: vývojový diagram
Opakování: zlomky
G: rýsování čtverce, stavby z krychlí a plán stavby, síť krychle a kvádru – zůstává z minulého týdne, nesplněno při suplování
PS str.10 – 13
Uč. str.14 – 18

ČJS
Dějiny: Manufaktury a první stroje, čeští vynálezci – zůstává z minulého týdne
Uč. str. 23 – 24
Zeměpis: nerostné bohatství – zůstává z minulého týdne
PS str. 31

* V případě příznivého počasí proběhne ve čtvrtek podzimní běh – vhodné oblečení na hřiště

* 3. 10. třídní schůzka od 17:00 hodin

* V pondělí 2.10. poslední termín k odevzdání prázdninových čtenářských i cestovatelských deníků

*17.10. Národní technické muzeum (v rámci dopolední výuky) – vstupné 50 Kč

* Děkuji rodičům, kteří včas uhradili pracovní i klasické sešity pro 5. ročník (dlužníky prosím, aby zaplatili nejpozději na třídní schůzce). Dále děkuji Lapihuskovým i Sušickým za hygienické potřeby nad rámec stanoveného množství a Skleničkovým za šťávu.

Přeji všem krásné dny volna.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*