Týdenní plán 2. – 6.10.2017

Český jazyk
– opakování – slova souznačná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená
– procvičování – abeceda, spodoba hlásek, měkké a tvrdé slabiky, psaní u/ů/ú, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, velká písmena, vyjmenovaná slova, slovní druhy

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 16 – 19

Matematika
– opakování – násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 7 – 20

Člověk a jeho svět
– Opakování dějin – opakování Karla IV. (zaměříme se na památky) – nová látka – gotika, Václav IV.

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
Pátek 6.10. Procházka centrem Prahy – zaměřeno na památky z doby Karla IV. – s sebou opencard nebo 2 lístky (jeden za 12 Kč, druhý za 16 Kč), batůžek, tužku, papír, svačinu, pití, kartu do školy a klíček od skříňky, pláštěnku či deštník!!!

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
2.10. Vybírání zálohy na zimní ŠvP (2.500 Kč)
26.-27.10. Podzimní prázdniny
16.11. Výlet do Tábora
20.-24.11. Konzultační hodiny (budou upřesněny)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*