Týdenní plán od 2. – 6. 10. 2017

ČJ – čtení s otázkami, porozumění textu, domýšlení příběhu. Pověsti – opakování. Spodoba souhlásek, věta jednoduchá a souvětí. Příprava na test – opakování učiva. Diktát, opis textu. Psaní do písanky.

M – opakování a procvičování učiva – sčítání a odčítání do 100, násobení 0 – 10, písemné + a -, slovní a logické úlohy, úlohy v různých matem. prostředích. Stavby podle plánu, parkety, obvod a obsah. Rýsování úseček dané délky.

ČJS – pravěk – opakování. Keltové.

V pondělí 2. 10. – podzimní běh. Sportovní oblečení a obuv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*