5.B – týdenní plán 2.10.-6.10 2017

ČJ – procvičování shody podmětu s přísudkem /pondělí/, PS, uč., vlastní knihy. V úterý napíšeme vstupní písemnou práci v 5.třídě /opakování učiva 4.třídy: vyjmenovaná slova, druhy slov, hlásková a slabiková skladba slov, určování podstatných jmen a sloves, slova nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma, shoda podmětu s přísudkem/.

Čtení: dílna čtení /pondělí/. Zápis do čtenářského deníku /kulturního/. Do pondělí je možné odevzdat prázdninový čtenářský nebo cestovatelský deník.

ČJS – návrat k testu Kraje ČR, zápis památek Prahy, návrat k povrchu ČR. Sousední země ČR /malý úvod do Evropy/.

Toto pondělí není procházka do Prahy za památkami /mělo by pršet a nestačili jsme se připravit/.

VV – ČSP – děti by si měly přinést přírodninu k malování /realismus/. Pokud stačíme, budeme vyrábět 3D přinesených kaštanů /díky některým dětem jich máme velkou zásobu/.

Hodnocení: portfolio.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*