Týdenní plán 4.D na 9. – 13.10.

ČJ – procvičování pravopisu v kořeni slova – vyjmenovaná slova; slovní druhy – pod.jm. – rod + životnost, číslo, pád; slova protikladná, opačná, logické dvojice; slova citově zabarvená, nespisovná, zdrobněliny

M – pís. sč. a odč., dělení se zbytkem, řešení rovnic s jednou neznámou – matematické hádanky, zvířátka; slovní úlohy; rýsování úseček dané délky, kružnic o daném poloměru, měření, odhad délky, převody jednotek délky, poznávání geometrických těles

ČJS – po – referát Meli – plži; zemědělská půda

st – husitské války – úvod

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*