Týdenní plán 9. – 13. 10. 2017

Čj – opakování učiva – test, význam slov, stavba slova – kořen slova, příbuzná slova. Čtení s předvídáním, řízené čtení. Přepis a diktát vět. Psaní do písanky. Vyprávění podle obrázkové osnovy.

M – opakování učiva – test, procvičování sčítání, odčítání a násobení do 100, písemné sčítání a odčítání. Vyvození dělení. Slovní a logické úlohy. Úlohy v různých matematických prostředích. Stavby podle plánů.

Čjs – příprava na test z pravěku (v dalším týdnu), Keltové – procvičování, Sámova říše – vyhledávání informací.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*