3. A Týdenní plán 9. – 13. 10. 2017

ČJ – opakování a procvičování psaní znělých a neznělých souhlásek uprostřed a na konci slov. Tento týden bude testík na opakování učiva 2. roč. (psaní ú,ů, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní znělých a neznělých souhlásek ve slovech). Věta jednoduchá a souvětí, stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice. Čtení s porozuměním, orientace v textu. Psaní do písanky.

M – procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení 2 – 5 zpaměti, dělení 2 a 3. Slovní úlohy. Písemné sčítání, krychlové stavby. Test – opakování učiva 2. roč.

ČJS – pravěk (opakování z 2. roč.), dávní Slované, Velkomoravská říše. Testík – pověsti (orientace v 6 probraných pověstech, přiřazení událostí a jmen k jednotlivým pověstem).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*