8ABC, 9ABC Aj -Pej Obsah PTF k 13.10.

V pátek 13.10. odevzdají žáci PTF ke kontrole.

 • žáci dostávají kopii prac. listu vždy na hodině, popř. po příchodu po nemoci.
 • všechna cvičení mají mít vypracována (děláme na hodinách Aj, včetně kontroly a zpětné vazby, práce s chybou atd., kdo nestihne dodělává si za dú, popř. si žák dodělává volitelně za dú v rámci přípravy na hodinu)
 • PTF je hodnoceno váhou 9 cca 4x ročně (může být častěji)
 • pracovní listy jsou k nalezení vždy k termínu kontroly zde, na webu školy, záložka třídy
 • v případě nemoci, ztráty apod. je možné si o pracovní listy napsat e-mailem
 • žák je povinen mít všechny listy zařazeny v daném pořadí!!

Obsah PTF k 13.10. 2017

 1. úvodní list (jméno, třída, šk. rok, popř. obrázek atp.)
 2. Obsah (Table of Contents) – samostatný list, kam si postupně zapisuješ vkládané materiály (můžeš si i vytisknout tento seznam)
 3. souhrn učiva k začátku 8.ročníku 8ABC 9ABC souhrn učiva na začátku roku
 4. zápis z hodiny: Kriteria prezentací (Presentation Preparation)
 5. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Surikaty“) WS I- vyplněno, ohodnoceno známkou  9ABC Surikaty        8ABC Surikaty
 6. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový WS II – poslechová a konverzační cvičení, práce v hodině – vyplněno, nehodnoceno známkou Present Simple X Cont WS No.2
 7. Pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Věty“, cca 43 vět na procvičení) vyplněna alespoň 1.strana  Present Simple X Cont WS 40 sentences
 8. 2x pracovní list Interesting Personalites (podklady pro Short speaking)       7C 8ABC Short speaking – Jančura, Kovář                                         Famous People (short speaking 8,9 roč) – není třeba mít vyplněno
 9. Zápis z prezentací – vyplněno, ohodnoceno známkou
 10. Slovní zásoba lekce 1 8ABC Unit 1 Vocabulary Project 4                     9ABC Unit 1 Vocabulary Project 5
 11. Pracovní list Past simple X cont (zápis, cvičení)  ABC 9ABC Gramatika past simple X continuous + cvičení – vyplněno ohodnoceno známkou
 12. volitelně je možné mít založené další drobnější práce z hodin
 13. vzadu založené testy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*