Týdenní plán 16.-20.10.2017

TENTO TÝDEN JE TEMATICKÝ. PO CELÝ TÝDEN BUDE PROBÍHAT PROJEKTOVÁ VÝUKA, DO PRACOVNÍCH SEŠITŮ BUDEME PRACOVAT MINIMÁLNĚ – SPÍŠE V RÁMCI DOMÁCÍCH ÚKOLŮ.

Český jazyk
– opakování – stavba slova (kořen, přípona, předpona), vyjmenovaná slova
– procvičování – slova souznačná, protikladná, jednoznačná, mnohoznačná, spisovná, nespisovná, citově zabarvená, abeceda, spodoba hlásek, měkké a tvrdé slabiky, psaní u/ů/ú, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, velká písmena

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 24 – 25

Matematika
– opakování – obsah a obvod, rovnice o jedné neznámé (propojení s dědou Lesoněm), násobení, sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání, odčítání, násobení, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, veškerá matematická prostředí…

Matematika I – vybraná cvičení na str. 12 – 20

Člověk a jeho svět
– ČR – úvodní aktivity v širší koncepci (poloha v Evropě, státní znak, vlajka, hymna…), pohoří, vodstvo, památky, města…

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
26.-27.10. Podzimní prázdniny
16.11. Výlet do Tábora
20.-24.11. Konzultační hodiny (budou upřesněny)
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*