5.A Týdenní plán 6.11. – 10.11.

ČJ
Opakování:podmět a přísudek, prověření znalosti psaní koncovek v příčestí minulém – pravopisné cvičení
Slova se skupinou mě x mně
Pranostiky x přísloví
Čtení: Ztráta – neoprávněné obvinění spolužáka z krádeže
Sloh: návod ke společenské hře
PS str. 19
Uč. str. 32 – 34

M
Násobení trojciferným činitelem
Algebrogramy, pavučiny a hadi
Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu a času
Nově: písemné dělení dvojciferným dělitelem
G: konstrukce trojúhelníku a čtverce – ověřování znalosti
PS str. 18 – 19
Uč.str. 25 – 26

ČJS
Dějepisná část:opakování učiva – vynálezci, vynálezy, národní obrození a národní buditelé, vláda Ferdinanda I., revoluce 1848
Nově: Počátek vlády Františka Josefa I., Bachův absolutismus
Zeměpisná část: ČR jako součást Evropy
PS str. 38

*7.11. v 8:00 hodin proběhne ve vestibulu školy vystoupení 5. tříd v rámci oslav 25. výročí založení naší školy

*9.11. 8:00 – 9:40 hodin preventivní program vedený externím lektorem

*Ve středu 8.11. proběhne kontrola sešitů z ČJS (dějiny) – kvalita a množství zápisů.

*V pátek budou žáci na TV potřebovat badmintonovou raketu, míček (košíček) a švihadlo. Žáci, kteří nemají raketu, . si ji mohou půjčit ve škole.

* V listopadu probíhají konzultační hodiny žák, rodič, učitel. Pokud máte o setkání zájem, prosím kontaktujte mě. Každý den budu tabulku (viz níže) aktualizovat, abyste měli přehled, jaké termíny zůstaly ještě volné.
KONZULTAČNÍ HODINY

* Ve dnech 13.11. – 16.11. čtvrtletní písemné práce z ČJ a M

*Děkuji rodičům za včasnou úhradu stanoveného příspěvku pro Radu rodičů na účet školy a zapsání platby do žákovské knížky. Zároveň prosím ty, kteří ještě neuhradili 300 Kč, aby tak učinili v nejkratší době, neboť datum splatnosti byl stanoven na 31.10.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*