5.B – týdenní plán 6. – 10. 11. 2017

ČJ – slovesa -určování osoby, čísla, času, způsobu, jestli se jedná o slovesa jednoduchá nebo složená, rozpoznávání příčestí minulého, shody podmětu s přísudkem. V úterý písemná práce s hodnocením. Stále opakujeme vyjmenovaná slova a koncovky podstatných jmen.

Nové /staronové/ – bě, pě, vě, mě /i jako zájmeno/.

Dílna čtení a psaní /čtvrtek/ – volné psaní na téma „vichřice“ nebo „28.říjen“.

Hodnocení – příprava na konzultace, sebehodnocení, portfolio, rozdělení termínů na závěrečnou prezentaci.

ČJS – pomalu dokončujeme procházky za památkami /opět malé opakování/. Kontrola založených prací v portfoliu.

Dějepis – v portfoliu by měly být založeny práce o Rudolfovi II., Martinu Lutherovi /souvislost s Janem Husem/. Budeme získávat informace o Marii Terezii a posledních členech rodu Habsburků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*