6. 11. – 10. 11.

8.11. Svatomartinské dílny: batůžek se svačinou a pitím, penál, nůžky, lepidlo, čajovou svíčku do lampionu, kulatou krabičku od sýrů. Děti si mohou přinést zástěru – budou péct martinské rohlíky.

V týdnech od 6. 11 do 17. 11. jsou vyhlášeny konzultace rodičů a dítěte s vyučujícím.

Matematika– Plány cyklotras, vzory v síti, hodiny, krokování, sčítání a odčítání do 30.
D.Ú. 31/1, 32/1

Český jazyk– v učebnici: Věta, slovo, slovní význam. Antonyma a synonyma. Dělení slov – slabikování.
Pracovní sešit z Č. J – Hranice slov ve větě, Pořádek slov ve větě, Význam slov
D.Ú. 25/4, 26/2, 27/1
Napíšeme diktát.
Psaní–budeme si povídat o Libanonu. / Belgii dokončíme v pondělí ráno spolu s ranním vyprávěním o událostech o víkendu. / Děti si mohou připravit povídání-referáty, suvenýry, prostě cokoliv, co tuto zemi charakterizuje.
V pátek zapíšeme v písance s. 8 – Eskymáci a děti si mohou připravit informace.

Člověk a jeho svět / Prvouka/- Sestavení rodokmenu, úkol na zvláštní papír a žáci ho budou prezentovat v týdnu od 6. 11., pokud budou chtít a přihlásí se.
Domov, Etapy lidského života, Povinnosti členů rodiny.
Znovu zopakujeme dělení ovoce a zeleniny, protože opakování nedopadlo nejlépe.
Znovu procvičíme poznávání stromů, listů a plodů.

V žákovské knížce bude hodnocení za říjen.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
6.11.-15.11. Konzultační hodiny
15.11. divadlo Minor – Libozvuky
28.11. Adventní dílny pro rodiče a děti 2. B v 17 hodin
1.12. Fotografování jednotlivců na vánoční dárky
8.12. Výlet do skanzenu v Přerově
15.12. Vybírání doplatku na zimní ŠvP (3.200 Kč – dle permice)
18.12. divadlo Mlejn
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*