Týdenní plán 4.D na 6. – 10.11.

ČJ – stavba slova, předpony pod, nad, roz, před, vy, vý + předložky pod, nad, před a jejich pravopis; určování slovních druhů, pády pod.jm., pravopis v kořeni slova; čt – písemná práce; DDÚ – 2.ČTL – do 31.11.

M – sestavování rovnic a jejich řešení; pís. dělení; slovní úlohy; kolmice a rovnoběžky – nácvik rýsování; út – písemná práce

ČJS – po – hmyz – brouci; ochrana vody, půdy, význam šetření s vodou

– st – film Jan Žižka – získání nových informací

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*