Týdenní plán 6. – 10. 11. 2017

ČJ – Procvičování vyjmenovaných slov po Z, stavba slova a slova příbuzná, i / y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodoba, ě, velká písmena; přepis, opis, diktát; práce s textem, Slovníkem spisovné češtiny pro školy a veřejnost a s encyklopedií

M – Matematická prostředí, indické násobení, písemné sčítání a odčítání, dělení – práce s násobilkovou tabulkou, slovní a logické úlohy – nákres, příklad, odpověď, rýsování podle zadání

ČJS – Slované, sv. Martin

V úterý je od 15:00 hod. třídní schůzka.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*