5.A Týdenní plán 13.11. – 16.11.

ČJ
Čtvrtletní písemná práce – diktát (hodnocen zvlášť), práce s textem, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, podmět a přísudek, příčestí minulé, je x ě, stavba slova (kořen, předponová a příponová část), slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
Slova se skupinou mě x mně – opakování
Zdvojení souhlásek (rozhraní předpony a kořene slova)
Čtení: Čtenářská dílna
Sloh: návod k vlastní společenské hře (zůstává z minulého týdne z důvodu nedokončení výroby společenské hry při VV)
PS str. 19 – 20
Uč. str. 35 – 36

M
Čtvrtletní písemná práce – pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu, převody jednotek délky,hmotnosti, objemu a času, slovní úlohy, zaokrouhlování na 1 000, 10 000 a 100 000, matematické pojmy: součet, rozdíl, podíl, součin, zlomky, pavučiny a hadi
Písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování
G: rýsování rovnoběžek – upevňování dovednosti, obrazce ve čtvercové síti
PS str. 19 – 20
Uč.str. 25 – 26

ČJS
Dějepisná část: život v 18. století a v první polovině 19. století, vynálezci, vynálezy, národní obrození a národní buditelé (test) uč. str. 19 – 27
Nově: 2. polovina 19. století
Zeměpisná část: EU, evropské státy sousedící s ČR jejich hlavní města – práce s mapou
PS str. 38 – 39

* V listopadu probíhají konzultační hodiny žák, rodič, učitel. Pokud máte o setkání zájem, prosím kontaktujte mě. Každý den budu tabulku (viz níže) aktualizovat, abyste měli přehled, jaké termíny zůstaly ještě volné.
KONZULTAČNÍ HODINY

* Ve dnech 13.11. – 16.11. čtvrtletní písemné práce z ČJ a M

* Čtvrtletní hodnocení žáků – elektronická ŽK (již nyní) a tabulka v papírové ŽK (naleznete koncem týdne).

* 17.11. státní svátek

*30. 11. Věncování 17:00 hodin – 18:30 hodin

* Děkuji Snítilovým a Markovým za papíry.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*