Týdenní plán 4.D na 13. – 16.11.

ČJ – předložky a předpony – vy, vý, roz, ob; slovní druhy; určování pod.jm.; určování sloves; pravopis v kořeni slova; stavba slova

M – rozšíření číselného oboru do 10 000 – č.řada, čtení, zápis čísel, č. osa, č. před a za, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce; kolmice a rovnoběžky, převody jednotek

ČJS – po – hmyz – motýli; neživá příroda – nerosty

čt – celodenní výlet k Sudoměři, do Tábora a k Lipanům

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*