4.C TÝDENNÍ PLÁN 13.11. – 16.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (od, nad, pod, před) a předpony (od-, nad-, pod-, před-)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 23-24, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 9-21

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a z deníků čtvrťáka (zápis za všední dny a za víkend)

– prezentace přečtených knih (termín prezentace dle rozpisu)

– písemné zhodnocení divadelního představení v Divadle v Dlouhé

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi)

– opakování: dělení se zb.; matem. pojmy: dělenec : dělitel = neúplný podíl, zbytek)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

PS:výběr cvičení str. 14-17; Početníček 3.r.:str.: 37-41, Poč. 4.r.:str. 5-7; U:str. 17-23

ČJS: ČR – chráněná krajinné oblasti a národní parky ČR (dokončení)

– demokratický stát (dokončení) a státní svátky ČR

ICT – opakování znalostí o Wordu a o internetu; program Malování

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ):

– vypracovat 2. čtenářský list do 20.11.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

14.11. –   divadelní představení „Jak jsem se ztratil“, divadlo v Dlouhé, cena: 120 Kč/dítě

15.11. – 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C  (v recepci je zápisový list)

17.11. –  Den studentstva (státní svátek)

27.11. –  program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování  s rodiči a dětmi

1.12. – fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*