5.A Týdenní plán 20. – 24. 11.

ČJ
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Zdvojení souhlásek na rozhraní předpony a kořene slova, na rozhraní kořene slova a přípony
Nově: Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova, které jinak píšeme a jinak vyslovujeme, příponové části odvozených přídavných jmen
Pravopisné cvičení – souhrn vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen a příčestí minulého
Čtení: B. Němcová – pohádky, dílo Babička
Sloh: vytvoření zprávy na základě průzkumu mezi spolužáky
PS str. 21 (žlutý), PS str. 32 – 33 (zelený)
Uč. str. 36 – 38

M
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Dělení dvojciferným dělitelem
Nově: Čísla nad milion – čtení, porovnávání
Pětiminutovka: dělení se zbytkem v oboru malé násobilky
G: mnohoúhelníky, jejich obvod a obsah
PS str. 18, 20, 21
Uč. str. 27 – 28

ČJS
Dějepisná část: 2. polovina 19. století – propagace zrovnoprávnění žen (B. Němcová – propojení s ČJ)
Zeměpisná část: Evropské státy – Slovensko
PS str. 40

Rozpis konzultačních hodin pro přihlášené rodiče
KONZULTAČNÍ HODINY

*30.11. „Věncování“ – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

*14.12. Adventní výtvarná dílna – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

Přeji všem hezký víkend a těším se na viděnou při některé z plánovaných akcí.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*