5.A Týdenní plán 27.11. – 1. 12.

ČJ
Slova se skupinou je x ě, mě x mně, zdvojení souhlásek (rozhraní předpony a kořene slova) – procvičování
Nově: slova s předponou s-, z-
Diktát:souhrn pravopisných jevů (spodoba znělosti hlásek, vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, koncovky v příčestí minulém)
Čtení:“Jak jsme na tom s pohybem?“
Sloh: vytvoření zprávy na základě průzkumu mezi spolužáky – dokončení
PS (žlutý) str. 21 – 22, (zelený) str. 34 + 36
Uč. str. 38 – 40

M
Čtení, porovnávání a zápis čísel nad 1 000 000, písemné dělení dvojciferným dělitelem – procvičování
Písemné dělení jednociferným dělitelem včetně zkoušky – ověření znalosti učiva
Nově: Dělitelnost
G: mnohoúhelník a jeho úhlopříčky, nové pojmy: mnohoúhelníky pravidelné, nepravidelné, konvexní a nekonvexní
PS str. 20 – 21
Uč.str. 29 – 30, str. 32

ČJS
Dějepisná část: 2. polovina 19. století – rozvoj průmyslových odvětví, vynálezce František Křižík, změny v životě lidí žijících ve městech
Uč. str. 30 – 31
Zeměpisná část: Slovensko – souhrn získaných informací, zápis do sešitu

*28. 11. beseda ve Studiu Dva (Palác Fénix) s Garethem P. Jonesem, autorem dětské detektivní beletrie (výuka je plánována pouze na 1. vyučovací hodinu)
Propozice poslané pořadatelem:
Akce začíná v 10:00 hodin. Bude se křtít nejnovější kniha autora (v českém překladu). Na místě lze zakoupit všechny jeho knihy, které vyšly česky.
Dědictví rodu Trnhoffů
Zrada rodu Trnhoffů – pokračování Dědictví (nejnovější)
Kletba rodu Bardulfů
Knihy se budou prodávat za zvýhodněnou cenu 150 Kč za kus a Gareth P. Jones dětem knihy podepíše. Po dobu celé akce bude přítomen tlumočník.

*30. 11. Věncování 17:00 hodin – 18:30 hodin

*Prosím o podepsání čtvrtletního hodnocení v žákovské knížce (nalepená tabulka).

Děkuji za spolupráci a přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*