Týdenní plán 4.D na 27.11. – 1.12.

ČJ – průběžně procvičujeme pravopis v kořeni slova, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u pod.jm – především pády; nově se zaměříme na pravopis skupin bě/bje, vě/vjě, pě a určování mluvnických kategorií u sloves

M – průběžně procvičujeme pís. sč., odč., nás. a dělení, a to už v oboru do 10 000, vzniklá čísla čteme, zapisujeme postupným rozvojem v desítkové soustavě, zaokrouhlujeme na desítky, stovky, tisíce, porovnáváme, znázorňujeme penězi, na č. ose, řešíme slovní úlohy; trénujeme rýsování kolmic a rovnoběžek, převádíme jednotky délky a objemu, počítáme obvod trojúhelníků a jejich obsah ve čtvercové síti

ČJS – po – obratlovci – mořské ryby; horniny a minerály

– st – ČR – třídíme materiály a zakládáme portfólio o ČR, opakujeme poznané nad mapou a zlepšujeme orientaci na mapě, nově nerostné bohatství

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*