4.C TÝDENNÍ PLÁN 27.11. – 1.12.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-, roz-, vz-, bě/bje, vě/vje, vy-, vý-)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 26-28, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 22-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením,čtení z deníků čtvrťáka (všední dny+víkend)

– čtenářská dílna (z knihy Mikulášovy patálie)

– prezentace přečtených knih (7, 18, 20,24)

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, šipk.grafy, Myslím si číslo…)

– násobení a dělení mimo obor malé násobilky

– nové učivo: dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, kosočtverec, obdélník)

– průběžné opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení:PS str.17-20, 24-25; Poč.3.r.: str.35-36,42, Poč.4.r.:str.6,19-21; U:str.23-31

ČJS: ČR – zemědělství a nerostné bohatství ČR (opakování) a průmysl ČR

– opakovací testík (rybníky, jezera, přehrady, NP a CHKO)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

27.11. – program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi

1.12. –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)
23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*