Týdenní plán 27. 11. – 1. 12. 2017

Čj – čtení s porozuměním, práce s textem, vyjmenovaná a příbuzná slova po B, výjimky, doplňování i/y, zdůvodnění pravopisu. Diktát slov. Popis předmětu.

M – procvičování sčítání, odčítání a násobení. Dělení. Úlohy v matematických prostředích, slovní úlohy. Zaokrouhlování čísel. Přímka, polopřímka. Rýsování úseček pomocí kružítka. Kružnice.

Čjs – Velkomoravská říše, příchod Konstantina a Metoděje, život v době Velké Moravy.

V úterý 28. 11. od 17 hodin – adventní dílna. Těším se na  Vás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*