AJ 2.A (Otr)

Ve čtvrtek jsme si v kruhu zopakovali slovní zásobu animals a několik dětí ještě četlo ze svých mini knih. Procvičili jsme si slovní zásobu k tématu škola a využili k tomu i naše domácí úkoly. Dále jsme se věnovali příběhu Hello, Tina! (máte na CD č.20). Nejprve jsme složili obrázky podle posloupnosti, poté si příběh opakovaně poslechli. Příběh jsme zkoušeli přehrát – používali jsme vazbu This is my… / This is your… a budeme ji procvičovat i v další hodině.

DÚ na čtvrtek 30.11.: děti dostaly kopie se slovní zásobou – úkol vypracují podle pokynů na kopii

Procvičování on line     slovíčka     příběh     hra škola     hra barvy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*