Týdenní plán 4.D na 4. – 8.12.

ČJ – trénujeme především bě/bje, vě/vje, pě; procvičujeme pravopis v kořeni slova, určování slovních druhů, stavby slova, mluvnic. kategorií u pod.j. a sloves; DDÚ – 3. ČTL – do 31.1.

M – trénujeme především pís. dělení; procvičujeme pís. sč., odč., nás. v oboru do 10 000, zaokrouhlujeme, porovnáváme, pamětně sč. a odč. příklady typu 4 500 + 300; slovní úlohy; čt – test z prostředí „Fraus“ (krokování, autobusy, pavučiny, hadi, zvířátka a rovnice, nás. obdélníky); druhy trojúhelníků podle stran a úhlů, rýsování trojúhelníků, výpočet obvodu, obsah ve čtvercové síti

ČJS – po – plazi – hadi; horniny a minerály jako součást neživé přírody

st – opakovací test – vodstvo ČR; nově průmysl ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*