Týdenní plán 12. – 16. 2.

Dobrý den,

 

zdravím všechny na zasněžené prázdniny… A co nás čeká po návratu zpět ve školních lavicích?

 

ČJ

 • opakování VS po Z, B, L (děti na prázdniny dostaly dobrovolné úkoly – 2x A4 vyjmenovaných slov pro vlastní potřeby procvičování a rozšiřování si slovní zásoby, nebudu vybírat, jen pomůcka pro žáčky)
 • testování známých VS
 • postupné vyvození VS po M
 • budeme se rámcově pohybovat na stranách PS 34 – 37, HCJ 19 – 21

M

 • geometrie – opakování geom. pojmů (bod, průsečík, úsečka, přímka, polopřímka, obvod a obsah),  rýsování, měření a porovnávání úseček,
 • Poč. 48 – 50
 • pamětné sčítání a odčítání, známá Hejného prostředí
 • Poč . 13 – 15, PS 6 – 8

ČJS

 • opakování Slavníkovci, Boleslav II. a sv. Václav
 • kníže Oldřich a Božena
 • ZOH

Akce:

13. 2. Valentýnské dílny se sousedními třeťáky

14. 2. První plavání (informace viz předchozí TP) + děti by měly umět básničku, co s sebou nosit.

15. 2. Vnitřní minigolf v NB

Zpráva pro marody- ve čtvrtek před prázdninami jsme stihli toto: ČJ:PS do 34/2, HČJ dokončená str. 18 včetně sebehodnocení, Početníček geometrická část 47/4 – 48/2 (osvojili jsme si pojmy průsečík, úsečka, polopřímka, přímka, střed, rovnoběžné a různoběžné, podstava, vrchol…), a 13/2 a 15/2 (nové termíny sčítaneč + sčítanec = součet, menšenec – menšitel = rozdíl).

Již nyní se na Tebe ze zasněžených Krkonoš moc těším!!!

Šťastný návrat po prázdninách přeje

Pavla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*