5.A Týdenní plán 12. 2. – 16. 2.

ČJ
Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací – procvičování pravopisu koncovek
Přísudek slovesný a jmenný se sponou, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, holý, rozvitý – opakování
Nově: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů (nepsán před prázdninami z důvodu vyšší absence žáků)
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol.
Recitace básně – kritéria hodnocení: délka básně (minimálně 4 sloky), plynulost, dostatečná hlasitost a celková kultura projevu
Sloh: Vytváření komiksu
PS (žlutý) str. 41 – 48 (pouze cvičení ve shodě s probíraným učivem)
Uč. str.69, 73 – 79

M
Šipkové grafy, práce s daty – vytváření grafů
Nově: rovnice – správnost zápisu výpočtu
Slovní úlohy
Převody jednotek povrchu a objemu
G: rýsování grafu
PS str. 32 – 38
Uč.str. 44 – 50

ČJS
Zeměpisná část: pondělí – vyprávění zážitků z prázdnin, vyhledávání míst prázdninových pobytů na mapě,
čtvrtek – nácvik prezentace ve dvojicích (projekt Evropa)
Dějepisná část: středa – 1. světová válka a její průběh, promítání dokumentárního pořadu

Termínovaný domácí úkol z cca poloviny ledna na čtvrtek 15.2. – vybrat si vhodnou báseň a naučit se zpaměti nejméně 4 sloky (16 veršů = 16 řádků). Pokud má báseň hodně slok, lze recitovat pouze její část.

13.2. Kavárna pro rodiče v 17:00 hodin na téma: Inkluze a práce asistentů
Pokud máte zájem se jí zúčastnit, vyplňte přihlašovací formulář na webových stránkách školy.

15.2. a 1.3. (8:00 – 9:15) Bruslení na zimním stadionu – vstupné bude hrazeno z třídního fondu.
Prosím o nahlášení, kdo z žáků přijde přímo v 8:00 hodin před zimní stadion. Po návratu do školy proběhne recitace básní, hodina angličtiny a nácvik prezentace vytvořeného projektu
Žáci budou s sebou ve čtvrtek potřebovat: brusle, helmu, pevné rukavice, pomůcky na angličtinu, svačinu, čipovou kartu a klíček od šatní skříňky.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*