5.A Týdenní plán 19.2. – 23.2.

ČJ
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, koncovky přídavných jmen – procvičování
Spisovné a nespisovné tvary slov
Nově: Podstatná jména pomnožná
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol.
Recitace básně – (týká se pouze žáků, kteří byli v minulém týdnu nepřítomni)
Sloh: komiks – dokončení příběhu, vytvoření oznámení o koncertu
PS (žlutý 2. díl) str. 4 – 7
Uč. str. 79 – 83

M
Rovnice, sčítání a odčítání desetinných čísel – procvičování
Ověření dovednosti řešit různé typy slovních úloh
G: konstrukce plošných geometrických útvarů a výpočet jejich obvodu i obsahu
PS str. 4 – 6
Uč.str. 51 – 54

ČJS
Zeměpisná část: prezentace ve dvojicích (projekt Evropa)
Dějepisná část: 1. světová válka – promítání dokumentárního pořadu (2. část), zápis poznámek do sešitu
Uč. str. 36 – 37

20.2. v 17:00 hodin – schůzka pro rodiče žáků přihlašujících své dítě ke zkouškám na gymnázium

27.2. Rada rodičů od 17:30 hodin

27.2. Deskohraní pro rodiče a děti od 16:00 do 17: 00 hodin v 5.A

1.3. Bruslení na zimním stadionu

12.3. – 16.3. Sběr papíru

Děkuji paní Markové a Kločurkovým za poskytnutí pomoci při čtvrtečním bruslení a všem rodičům za vyplnění i odevzdání přihlášek na školu v přírodě.

Přeji hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*